ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 46  25100 ΑΙΓΙΟ 


Tηλ-fax: 26901 28288    E-mail: vatsa12@ hotmail.com