Το ιατρείο βρίσκεται στην οδό Ανδρέου Λόντου 46 (1ος όροφος) στο Αίγιο

   

Τηλέφωνο:       26910 28288

Κινητό:             +30 6977672659

E-mail:               vatsa12@hotmail.com 

 

 

 

ΙΑΤΡΕΙΟ  ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 46  25100 ΑΙΓΙΟ 


Tηλ-fax:  26901 28288    E-mail:  vatsa12@hotmail.com